Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle miljoonan euron avustuksen

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle miljoonan euron avustuksen. Avustus on myönnetty kuluvalle vuodelle (2016), mutta sitä voidaan käyttää myös kahtena seuraavana vuonna siirtomäärärahan tavoin.

Lappeenrannan Lentoasema Oy saa heti käyttöönsä noin 300 000 euron osuuden avustuksesta. Lentoasema Oy:n toimitusjohtaja Petteri Lehden mukaan tätä osuutta avustuksesta käytetään muun muassa turvatarkastusten, lennonjohdon sekä palo- ja pelastustoiminnan toteuttamiseen.

– Noin 700 000 euron osuus avustuksesta on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakastyöhön. Tämä avustuksen osuus vaatii vielä EU:n komission hyväksynnän, Lehti kertoo.

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen pitää avustusta välttämättömänä lentokenttätoimintojen hyvälle alulle. 

– Lappeenrannan lentoasemahanke on uraauurtava ja ennakkoluuloton maakunnallinen hanke. Koska sijainti on erityislaatuinen EU:n ja Venäjän rajalla, kenttä täydentää omalta osaltaan niin Suomen kuin Euroopankin lentokenttäverkostoa. Pitkällä tähtäimellä Lappeenrannan Lentoasema Oy pyrkii liiketaloudellisesti kannattavaan toimintaan, mutta valtion tuki pienelle, yksityiselle kentälle on lentokenttätoimintojen käynnistämisvaiheessa välttämätöntä, Eskelinen arvioi.

Hän on vakuuttunut, että valtion tuki vahvistaa kentän uskottavuutta ja helpottaa neuvotteluja uusien reittien avaamisesta.

Maakuntajohtaja Matti Viialainen kiittää ministeri Anne Berneriä, että hän lunasti päätöksellään valtion neuvotteluvaiheessa antamat lupaukset.
– Lentoasema noudattaa EU:n lentoliikenteen tukemiselle asettamia sääntöjä, joten valtiontuen loppuosan sekä kaupungin ja maakunnan tuen edellytyksenä oleva notifikaatio onnistuu komissiossa syksyyn mennessä, Viialainen uskoo.
Hän on myös tyytyväinen siihen, että kentän taloudelliset perustoimintaedellytykset ovat nyt varmistuneet lähivuosiksi, kun miljoonan euron suuruinen avustus sisältyy myös valtiontalouden lähivuosien budjettikehyksiin.

Lappeenrannan lentoasemakiinteistö ja lentoaseman liiketoiminta siirtyivät vuoden 2016 alussa Finavialta Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin perustamalle Saimaan lentoasema säätiölle, joka on kentän liiketoiminnan hoitamista varten perustanut Lappeenrannan Lentoasema Oy:n.

LISÄTIETOJA: 

Lappeenrannan Lentoasema Oy,
Toimitusjohtaja Petteri Lehti,
puh. 040 746 2432,
petteri.lehti@lppairport.fi 

Lappeenrannan Lentoasema Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
Eelis Eskelinen,
Puh. 0400 372 153,
eelis.eskelinen@lppairport.fi

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

suomi