Saavutettavuusseloste

25.9.2020

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.lppairport.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Selosteen arviot perustuvat itsearvioon.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Kohtuuton rasite
lppairport.fi verkkosivusto tullaan uusimaan ensi vuoden aikana. Koronapandemiasta johtuen uusiminen on viivästynyt.

Palaute ja yhteystiedot

Verkkopalvelun saavutettavuuteen liittyvän palautteen voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@lppairport.fi. Palautteen antajaan ollaan yhteydessä 14 vuorokauden kuluessa sähköpostin lähettämisestä.

Täytäntöönpanomenettely

Verkkosivuston käyttäjän on mahdollista tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelu tai selvityspyyntö koskien lppairport.fi -verkkopalvelun saavutettavuusvaatimusten toteutumista.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000